Sprawca wypadku bez ubezpieczenia OC - co dalej?

Na polskich drogach jeździ ok. 250 tys. pojazdów bez ubezpieczenia OC. Wypadek, którego sprawcą jest kierowca bez aktualnej polisy OC, może spotkać każdego z nas. Na szczęście w takiej sytuacji chroni nas UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG zajmuje się wypłatą odszkodowań dla osób poszkodowanych przez kierowców pojazdów bez ubezpieczenia OC. Dzięki UFG mamy gwarancję, że wszystkie szkody, jakie nas spotkały z winy sprawcy, zostaną pokryte odszkodowaniem. UFG chroni więc nasze zdrowie, życie i majątek - chroni także naszych pasażerów.

Zobaczmy, jak działa UFG i jak postępować, gdy sprawca szkody nie ma aktualnej polisy OC.

Na miejscu zdarzenia

Upewniamy się, że sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC (możemy sprawdzić aktualność polisy OC w bazie UFG).Ponieważ sprawca nie ma polisy OC, wzywamy na miejsce zdarzenia patrol Policji, który sprawdzi okoliczności zdarzenia i spisze notatkę.

Po zdarzeniu

Zgłaszamy naszą szkodę z ubezpieczenia OC w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, które sprzedaje polisy komunikacyjne (może to być TU, w którym mamy wykupioną polisę OC). Żadne TU nie może odmówić nam przyjęcia zgłoszenia.Ubezpieczyciel rozpoczyna proces likwidacji szkody:

TU przekaże nam listę niezbędnych dokumentów i pomoże w ich przygotowaniu jeśli szkoda dotyczy zdrowia i życia osób - będzie konieczna dokumentacja medyczna rzeczoznawca wyznaczony przez TU oceni zakres szkody w pojeździe lub innym majątkupo wycenie szkody i skompletowaniu dokumentów TU przekaże naszą sprawę do UFG.

Wyjątek Autocasco

Oświadczenie o posiadanej polisie Autocasco to jeden z niezbędnych dokumentów do zgłoszenia szkody. Jeśli wykupiliśmy ubezpieczenie Autocasco naszego pojazdu, wszystkie szkody pojazdu zgłosimy bezpośrednio w naszym Towarzystwie Ubezpieczeniowym i to nasze TU przeprowadzi procedurę likwidacji szkody.

Jak postępuje UFG

UFG ma 30 dni na wypłatę odszkodowania ofiarom zdarzenia w przypadku braku polisy OC sprawcy. Termin jest liczony od dnia, w którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe przekazało dokumenty szkody.UFG nie wypłaca odszkodowania za szkody w pojeździe, gdy poszkodowany kierowca ma polisę Autocasco. UFG zwróci jednak koszty utraconych zniżek przy zakupie następnej polisy Autocasco.

Jakie trudności niesie likwidacja szkody w przypadku sprawcy bez ubezpieczenia OC

Wydłużony czas oczekiwania na odszkodowanie związany z przekazaniem dokumentów pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a UFG. Ustawowe 30 dni na wypłatę odszkodowania jest wydłużone o czas potrzebny Ubezpieczycielowi na przygotowanie dokumentów do likwidacji.Konieczność zgłoszenia szkody w pojeździe z własnej polisy Autocasco. Na likwidację szkody musimy poświęcić więcej własnego czasu, a przy zakupie kolejnej polisy zwrócić się do UFG o zwrot nadpłaty z tytułu utraty zniżek z AC. Plusem jest czas wypłaty odszkodowania z naszego Autocasco - wypłatę otrzymamy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

Dołącz do nas na Facebooku!

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00