Sztandar Związku Zawodowego "Solidarność" Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Celwiskoza"

Jesienią 1981 roku Komisja Zakładowa podjęła decyzję o przeprowadzenie konkursu w celu opracowania szaty graficznej Sztandaru Organizacji Związkowej. Do opracowania projektu zgłosiło sie trzech kandydatów. Projekt przedstawiony przez pracownika wydziału mechanicznego wygrał konkurs po uprzedniej akceptacji załogi i Komisji Zakładowej. Kostek Kowalewski i Edward Woskowicz przekazali projekt sztandaru do wykonania w pracowni - Gdańsk. Przed wprowadzeniem stanu wojennego sztandar został przywieziony do Jeleniej Góry. Przywiózł go Konstanty Kowalewski.

Opis sztandaru:

Awers: Zakłady Włókien Chemicznych" Chemitex- Celwiskoza", symbol Chemitexu litera "C" w środku "W" pod spodem herb- Jeleniej Góry i napis Jelenia Góra, w późniejszym terminie siostry zakonne wyhaftowały: ZCH "Jelchem". Tło awersu barwa niebieska. Rewers: Tło biało-czerwone, na białym tle napis -Bóg Honor Ojczyzna, na całej powierzchni pod napisem wyhaftowano Krzyże Gdańskie z kotwicami. Na czerwonym tle stylizowany napis "Solidarność", dookoła sztandaru gurt ozdobny z frędzlami w kolorze srebrno- złotym. Drzewiec do sztandaru wykonał Jerzy Popioł, okucia metalowe - płomień z napisem Solidarność wykonano w zakładzie. Przez cały okres stanu wojennego sztandar został przechowany między innymi u księdza Franciszka Krosmana. Uroczyste poświecenie sztandaru odbyło sie w Kościele Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Sztandar powstał z dobrowolnych składek załogi. W czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny sztandar został uhonorowany przez Ojca Świętego ukłonem, uklęknięciem i pocałunkiem- na uroczystości pod pomnikiem wypadków radomskich w Radomiu. Sztandar jest przechowywany w Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność, uczestniczy w uroczystościach obchodzonych przez Solidarność. Wielka wartość duchowa sztandaru jest szczególnym symbolem łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Tekst został opracowany przez:
 • Romana Mieszałę,
 • Zygmunta Wachowskiego,
 • Irenę Wachowską,
 • Helenę Zielinską,
 • Konstantego Kowalewskiego

Zdjęcia

Dołącz do nas na Facebooku!

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00