Sztandar Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni

W 2010 roku zrodził się pomysł aby związek zawodowy NSZZ Solidarność w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S. A. również miał swój sztandar. Zapytano wówczas p. Burmistza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza czy nie ufundowałby organizacji związkowej sztandaru, na co przystał bez chwili wahania. Przewodniczący związku Andrzej Gordienko wraz ze swoim zastępcą Marcinem Gowinem natychmiast przystąpili do tworzenia projektu. Ponieważ NSZZ Solidarność wystąpiła do Watykanu aby Jej patronem stał się błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, problem z tym co umieścić na płatach sztandaru rozwiązał się sam.

Projekt został przekazany do urzędu miasta. Sztandar miał być gotowy na sierpień, lecz powódź w Bogatyni pokrzyżowała plany.

Rok później Burmistrz po ustaleniach z zarządem naszego związku przekazał sztandar w ręce przewodniczącego Andrzeja Gordienki, podczas obchodów "Dnia Komunalnika" w Jasnej Górze k. Bogatyni.

Dnia 30.08.2015r. podczas obchodów związanych z 35 rocznicą powstania NSZZ Solidarności w Jeleniej Górze sztandar naszej organizacji został uroczyście poświęcony.

Opis sztandaru:
[list]
- Rewers sztandaru przedstawia wizerunek błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w czerwonym ornacie na błękitnym tle. Pod spodem widnieje napis: "Zło dobrem zwyciężaj" ( są to słowa świętego Pawła, które stały się mottem życiowym ks. Jerzego).
- Dookoła w/w wizerunku rozciąga się wyszywany nićmi w kolorze złotym napis, w treści zawierający nazwę naszej organizacji.
- Awers sztandaru przedstawia na białym tle logo NSZZ Solidarność, herb Miasta i Gminy Bogatynia oraz napis: MIASTO GMINA BOGATYNIA z ozdobnymi elementami również wyszywany złotymi nićmi.
- Sztandar w całości obszyty jest złotą taśmą z frędzlami. Drzewce sztandaru wykonane jest z jasnego drzewa z pozłacanymi okuciami. Głowica sztandaru przedstawia Orła Białego w koronie.

Opracował:
Grzegorz Zalejski

Zdjęcia

Dołącz do nas na Facebooku!

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00