Dlaczego warto?

Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy - podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści: "Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę" Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw "Solidarności" powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.

Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję "nie do odrzucenia" jaką przedstawi Ci pracodawca. Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy. Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ "Solidarność". Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego. Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku i masz problemy pracownicze lub inne - to zapisz się do NSZZ "Solidarność" aby mieć pewność, że Komisja Zakładowa działająca w Twoim zakładzie, będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą.

Jeżeli jesteś członkiem NSZZ "Solidarność" i potrzebujesz pomocy, to możesz liczyć na pomoc działaczy i pracowników Zarządu Regionu. Potrzebne informacje i porady otrzymasz w siedzibie Zarządu Regionu lub jego Biurach Terenowych. Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych. Prawnicy przyjmują we wszystkich Biurach Terenowych oraz w Biurze Ekonomiczno-Prawnym i Interwencji Zarządu Regionu w Katowicach, (tel. 32 253-75-08 pokoje 112,114,116). W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pracy informacji udziela i doradza Biuro Ochrony Warunków i Bezpieczeństwa Pracy ZR (tel. 32 353-84-25 wewn. 221, pokój 221). Posiadamy związkowy fundusz strajkowy oraz związkowy fundusz pomocy bezrobotnym "Akcja na Rzecz Bezrobotnych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego" W przypadku utraty pracy skorzystaj koniecznie z pomocy Biura ds. Ochrony, Pośrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (pokój 113, tel. 32 206-89-04), a także z Punktu Poradnictwa i Informacji dla Poszukujących Pracy (pokój 115).

Jeżeli NSZZ "Solidarność" w Twoim zakładzie pracy nie działa spróbuj wtedy zrobić coś dla siebie i dla innych.

żródło: http://solidarnosckatowice.pl/

Dołącz do nas na Facebooku!

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00