Załóż Organizację Związkową

Oto 10 kroków jak to zrobić:

Porozmawiaj z kolegami z pracy. Jeżeli ich spostrzeżenia i odczucia są podobne do Twoich koniecznie zorganizujcie się w związek zawodowy. Razem będziecie silniejsi i zdziałacie więcej.

Nie trzeba tworzyć nowego związku. Wystarczy wstąpić do NSZZ "Solidarność" i wspólnie z nami walczyć o swoje prawa.

Jeżeli w Twoim zakładzie nie działa jeszcze nasz Związek możesz poprosić o pomoc kogoś, kto jest jego członkiem, zna prawo związkowe, kogo znasz i darzysz zaufaniem. Pamiętaj jednak, że błąd w trakcie procedury rejestracyjnej może zniweczyć cały Twój wysiłek i narazić na nieprzyjemności ze strony pracodawcy. Dlatego zachęcamy, abyś skontaktował się również z naszym biurem, gdzie uzyskasz wszystkie potrzebne informacje i dokumenty oraz profesjonalną pomoc organizacyjną i prawną. Możesz również zwrócić się o pomoc do wybranego biura terenowego Zarządu Regionu.

Zorganizuj zebranie, najlepiej poza miejscem pracy. Może jest ktoś, kto bardzo angażuje się w tę sprawę, tak jak Ty? Poproś go o pomoc. Pamiętaj: wszyscy Twoi koledzy muszą mieć poczucie, że to oni sami organizują się w Związek, a nie że to ktoś ich do tego przymusza. Przygotuj się do spotkania i najlepiej na piśmie przygotuj kilka zwięzłych argumentów za założeniem związku. Może to pomóc w rzetelnym przedyskutowaniu problemu i budowaniu pozycji lidera.

Zaproponuj kolegom założenie związku zawodowego, który broniłby Waszych interesów Zgodnie z paragrafem 10 Statutu NSZZ "Solidarność" pracownicy chcący utworzyć związek w swoim zakładzie pracy powołują Tymczasową Komisję Zakładową. Do powołania tej Komisji konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku i potwierdzenie go podpisami co najmniej 10 osób.

Rejestracja wniosku odbywa się w Biurze Zarządu Regionu Jeleniogórkiego. Po zarejestrowaniu Tymczasowej Komisji Zakładowej w Zarządzie Regionu Jeleniogórskiego NSZZ "Solidarność" z datą zawiązania nabywa ona praw władzy związkowej z wszystkimi przysługującymi jej uprawnieniami i ochroną prawną.

Założyliście już Związek w swoim zakładzie pracy. Gratulujemy! Ale nasza rola nie kończy się na pogratulowaniu Wam i wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru. Tymczasowa Komisja Zakładowa działa do czasu wyboru Komisji Zakładowej zgodnie z ordynacją NSZZ "Solidarność" w terminie do trzech miesięcy od daty zarejestrowania. Pomożemy Wam przeprowadzić wybory Komisji Zakładowej, założyć konto, uporządkować i prowadzić bieżącą dokumentację związkową i księgową. Przeszkolimy Waszych działaczy z zakresu prawa pracy, bhp, układów zbiorowych, negocjacji, komunikacji, itd.

Nie będziemy Was oszukiwać - czeka Was długa, żmudna i ciężka praca. Pracodawca będzie próbował Was zniechęcić do pracy związkowej. Może spróbuje intryg i skłócania Was z załogą. Może będzie udawał, że jest po waszej stronie, żeby Was zmylić. Ale pamiętajcie: jesteśmy z Wami i będziemy Wam pomagać, ilekroć nas poprosicie. Macie teraz do dyspozycji doświadczonych działaczy związkowych, prawników i ekonomistów. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Właśnie dlatego nazywamy się "Solidarność", bo jesteśmy solidarni ze wszystkimi naszymi członkami.

Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. WASI KOLEDZY. Ci, którzy Was wybrali do władz zakładowych. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie - muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.

Założyliście związek i zostaliście jego liderami bo ludzie Was szanują i mają do Was zaufanie.

Rozmawiajcie z nimi i tak, jak dotychczas słuchajcie ich uwag. Właśnie w ten sposób stworzycie i utrzymacie prawdziwą siłę Waszego Związku.

żródło: http://solidarnosckatowice.pl/

Dołącz do nas na Facebooku!

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00