Projekt: "Centrum współpracy związków zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii (informacje, przetargi)

4 sierpnia 2012 roku, w Bolesławcu rozpoczęło swoją działalność "Centrum Współpracy Związków Zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii.

Przygotowany projekt:
"Centrum Współpracy Związków Zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii", dofinansowany z: Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013,

Oś priorytetowa 2 "Transgraniczna integracja społeczna"

Dziedzina wsparcia 5 "Rozwój współpracy partnerskiej" o wartości ponad 120 tysięcy euro podzielony jest na trzy etapy.

Pierwszy etap -
przebudowa pomieszczeń Oddziału Terenowego Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność w Bolesławcu pod potrzeby Centrum. Prace budowlane zakończyliśmy w czerwcu. Przebudowie
podlegał cały obiekt Oddziału terenowego w Bolesławcu:
- wyburzono wszystkie wewnętrzne ściany, wykonano nowe tynki i sufit podwieszany, wylano nową podłogę, w całym obiekcie wykonano nową instalację elektryczną, logiczną i centralnego ogrzewania.

W wyniku tych działań powstały dwa funkcjonalne pomieszczenia i kompleks socjalny:

- Pierwsze pomieszczenie - wystawiennicze, prezentujące historię naszych organizacji i naszej współpracy.
- Drugie pomieszczenie - sala konferencyjna, która ma służyć do spotkań, dyskusji i przygotowania kolejnych inicjatyw. Obiekt ma być miejscem otwartym również dla innych organizacji i grup społecznych, a także pomocny w edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Drugi etap - wyposażenie Centrum w sprzęt multimedialny, prezentacyjny i meble. Etap ten zrealizowaliśmy w lipcu.
Sala wystawiennicza wyposażona jest w gabloty wiszące i stojące, a także niezbędne urządzenia multimedialne. Sala konferencyjna poza stołami i krzesłami wzbogaciła się o tablicę multimiedialną, rzutnik i laptop
z odpowiednim oprogramowaniem.

Trzeci etap - realizacja części merytorycznej, którą rozpoczynamy właśnie od uroczystego otwarcia 04 sierpnia 2012 roku.

W ramach tego etapu chcemy organizować spotkania przedstawicieli Saksonii i naszego terenu, chcemy zaprosić do spotkania i dyskusji młodzież, liczymy na obecność i aktywność różnych grup społecznych, samorządowych i pozarządowych z terenu Saksonii i Dolnego Śląska.

W uroczystym otwarciu 04 sierpnia 2012 roku uczestniczyli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Łużniak, Prezydent Bolesławca Pan Piotr Roman, Radny Sejmiku Dolnośląskiego, Sekretarz Bolesławca Pan Jerzy Zieliński, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Karol Stasik, przewodniczący Rady Miasta Pan Józef Pokładek. przedstawiciele przedsiębiorstw różnych firm z terenu Bolesławca, przedstawiciele Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność i związkowcy z Bolesławca, mieszkańcy powiatu Bolesławieckiego.

Imprezę utrwalali na "taśmie" - Telewizja Łużyce, Telewizja Azartsat i Muzyczne Radio.

Przewodniczący Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność, Marszałek Dolnośląski i Prezydent Bolesławca w swoich wystąpieniach mówili o znaczeniu środków unijnych na aktywizację
współpracy przygranicznej.

Goście zwiedzający pomieszczenia Centrum z uznaniem oceniali dokonane zmiany i jakość wyposażenia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa przygotowana na otwarcie Centrum.

Obecni zwrócili również uwagę na szczególny termin uruchomienia Centrum. Sierpień jest miesiącem szczególnym dla NSZZ Solidarność. W tym roku przypada 32 rocznica powstania NSZZ Solidarność i wszyscy obecni zwracali na to uwagę. Szczególne podziękowania należą się przedsiębiorstwom:
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Turów i
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
za wspieranie inicjatyw związanych z 32 rocznicą powstania NSZZ Solidarność.

W ramach tej rocznicy po otwarciu Centrum odbył się Koncert Jana Pietrzaka, który zgromadził dużą rzeszę mieszkańców Bolesławca.

Franciszek Kopeć
Przewodniczący
Zarządu Regionu Jeleniogórskiego
NSZZ Solidarność

Dołącz do nas na Facebooku!

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00