Akcja protestacyjna pod Toyota Boshoku w Wykrotach

Koleżanki, Koledzy

Od wielu miesięcy związkowcy NSZZ Solidarność przy Toyota Boshoku w Wykrotach koło Bolesławca, starają się doprowadzić do porozumienia z zarządem spółki w sprawie poprawy warunków pracy i wynagradzania pracowników. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie i lekceważenie spraw pracowniczych przez pracodawcę doprowadziły do ogłoszenia przez związkowców sporu zbiorowego. Niestety pomimo wielomiesięcznych negocjacji i przedstawiania przez naszych związkowców propozycji kompromisowych zarząd nie zamierza przyjąć postulatów pracowniczych. Dlatego też zmuszeni jesteśmy podjąć działania protestacyjne.

W pierwszym etapie realizowanych działań chcemy zorganizować przez zakładem Toyota Boshoku w Wykrotach pikietę.

Pikieta odbędzie się 22 czerwca 2018 roku (piątek), początek godzina 12:00.

Solidarność to jeden związek i jednocześnie słowo które zobowiązuje do wzajemnego wsparcia, dlatego też Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność zwraca się do związkowców i sympatyków o udział w pikiecie.

Proszę o zgłaszanie uczestników do Zarządu Regionu w terminie do 18 czerwca 2018 (poniedziałek).

W późniejszym czasie, po otrzymaniu zgłoszeń uczestników prześlemy szczegółowe informacje związane z organizacją dojazdu i przebiegiem pikiety.

W przypadku braku pozytywnej reakcji na postulaty pracownicze ze strony pracodawcy, po pikiecie organizowane będą kolejne akcje związkowe.

Proszę o jak najszybsze zgłaszanie do Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność uczestników pikiety.

pozdrawiam,
Franciszek Kopeć

Dołącz do nas na Facebooku!

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00