ulotka infoKoleżanki, Koledzy informacja Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która posiada ofertę wsparcia adresowaną do:

1. osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy lub zagrożonych zwolnieniem - pełne wsparcie w zakresie:
- szkoleniowym,
- doradczym,
- możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
- pomoc finansowa w trakcie szkolenia lub stażu.
- wsparcie finansowe na sfinansowanie studiów
- wsparcie finansowe na przeprowadzkę do innej miejscowości w celu podjęcia tam pracy.
Szczegółowy opis w załączniku pdf - działanie 8.5

2. środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na organizację:
- szkoleń
- przekwalifikowań
- staży dla pracodawcy i jego pracowników.
Szczegółowy opis w załączniku pdf - działanie 8.6

Koleżanki, Koledzy jeżeli w waszych firmach istnieje zagrożenie zwolnieniami pracownika lub pracowników, jeżeli znacie takie firmy lub ludzi, jeżeli Wasza firma zainteresowana jest organizacją szkoleń, przekwalifikowań za pieniądze zewnętrzne, to proszę o kontakt w celu nawiązania kontaktu z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego i umówienia się z organizatorami i doradcami, którzy mogą przyjechać do firmy lub w inne miejsce i wyjaśnić wszystkie szczegóły i wątpliwości.

Oferta jest wyjątkowo atrakcyjna pod względem organizacyjnym i finansowym.