2016.12.13list otwartySzanowni Państwo W trakcie uroczystości poświęconych Ofiarom Stanu Wojennego byli internowani i osoby represjonowane w Stanie Wojennym wyrażały swoje oburzenie w związku z bezkarnością katów tamtego czasu i lekceważeniem ofiar, objawiającym się wypowiedziami o Stanie Wojennym jako "kulturalnym wydarzeniu". Cześć z tych osób wraz z Zarządem Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność odnosi się w Liście Otwartym do tej oburzającej pogardy dla pomordowanych, prześladowanych w stanie Wojennym i do polityki rozgrzeszania katów, prowadzonej w Polsce przez lewackie i liberalne środowiska polityczne. List Otwarty w załączeniu