logo solidarnoscKoleżanki Koledzy z dniem 01 stycznia 2017 roku weszły w życie następujące zmiany Kodeksu Pracy

- odpowiedzialność materialna pracownika wynika tylko z podpisanej umowy,

- wydłużenie okresów odwołania się od bezprawnego rozwiązania stosunku pracy przedłużono do 21 dni,

- pracownik może zwrócić się z roszczeniem o świadectwo pracy i pracodawca musi je wydać w ciągu 7 dni,

- pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy,

- w sytuacji zatrudniania od 20 do 50 osób, pracodawca też będzie musiał tworzyć regulamin, jeśli będą o to wnioskować działające w zakładzie związki zawodowe. W przypadku tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych też będzie obowiązywać powyższa zasada.