logo solidarnoscOTO 10 KROKÓW JAK TO ZROBIĆ:  

Porozmawiaj z kolegami z pracy. Jeżeli ich spostrzeżenia i odczucia są podobne do Twoich koniecznie zorganizujcie się w związek zawodowy. Razem będziecie silniejsi i zdziałacie więcej.  

Nie trzeba tworzyć nowego związku. Wystarczy wstąpić do NSZZ "Solidarność" i wspólnie z nami walczyć o swoje prawa.

logo solidarnoscJeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku zawodowego, a w Twoim zakładzie pracy działa NSZZ "Solidarność" udaj się do komisji zakładowej i złóż deklarację członkowską. Tam również uzyskasz wszelkie informacje na temat prowadzonej działalności i przysługujących Ci praw związkowych.

logo solidarnoscNa całym świecie od ponad stu lat pracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych by mieć wpływ na warunki pracy i płacę. Podobnie jak związki zawodowe w innych demokratycznych krajach Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" stara się pomagać pracownikom w prowadzeniu dialogu z pracodawcą. Pracownikom, którzy organizują się w związek zawodowy polskie prawo umożliwia szerokie możliwości działania. Im liczniejsza grupa pracowników organizuje się w związek zawodowy - tym większe są możliwości korzystania z przysługujących praw pracowniczych.

logo solidarnoscPracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy - podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści: "Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę" Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw "Solidarności" powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.

logo solidarnoscPonieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe; - rzadziej naruszane są prawa pracowników;
- rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
- pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,
- regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne