logo projektu eu

04 sierpnia 2012 roku, w Bolesławcu rozpoczęło swoją działalność „Centrum Współpracy Związków Zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii.

Przygotowany projekt:
„Centrum Współpracy Związków Zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii”, dofinansowany  z: Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013,

Oś priorytetowa 2  „Transgraniczna integracja społeczna”

Dziedzina wsparcia 5 „Rozwój współpracy partnerskiej” o wartości ponad 120 tysięcy euro podzielony jest na trzy etapy.