sztandarBWO 1W 2010 roku zrodził się pomysł aby związek zawodowy NSZZ Solidarność w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S. A. również miał swój sztandar. Zapytano wówczas p. Burmistza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza czy nie ufundowałby organizacji związkowej sztandaru, na co przystał bez chwili wahania. Przewodniczący związku Andrzej Gordienko wraz ze swoim zastępcą Marcinem Gowinem natychmiast przystąpili do tworzenia projektu. Ponieważ NSZZ Solidarność wystąpiła do Watykanu aby Jej patronem stał się błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, problem z tym co umieścić na płatach sztandaru rozwiązał się sam.

sz celwiskozaJesienią 1981 roku Komisja Zakładowa podjęła decyzję o przeprowadzenie konkursu w celu opracowania szaty graficznej Sztandaru Organizacji Związkowej. Do opracowania projektu zgłosiło sie trzech kandydatów. Projekt przedstawiony przez pracownika wydziału mechanicznego wygrał konkurs po uprzedniej akceptacji załogi i Komisji Zakładowej. Kostek Kowalewski i Edward Woskowicz przekazali projekt sztandaru do wykonania w pracowni – Gdańsk. Przed wprowadzeniem stanu wojennego sztandar został przywieziony do Jeleniej Góry. Przywiózł go Konstanty Kowalewski. 

sz turowSztandar wykonany przez siostry zakonne, poświęcony w październiku 1981 r. Poświęcił go podczas pierwszej w historii kopalni mszy św. Arcybiskup Henryk Gulbinowicz.Sztandar ukrywali podczas stanu wojennego Adolf Stocki, Zbigniew Seń, Tadeusz Maryniak, Józef Ziętek, Stanisław Kożuszko a także Janusz Flis. Na awersie sztandaru na niebieskim tle widnieje Św. Barbara – patronka górników, u podstaw herb miasta Bogatyni i znak górniczy w czterech rogach liście laurowe.

Na rewersie tło biało czerwone, nazwa organizacji związkowej, w środku koło czerpakowe ze znakiem górniczym w rogach liście laurowe z zielonymi wstęgami. Cały sztandar obszyty złotą taśmą ozdobną.

sz jelenia goraW roku 1990 w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność podjęto decyzję o wykonaniu sztandaru regionalnego. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny był ówczesny przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Lewandowski i wybrany nowy Zarząd Regionu Jeleniogórskiej Solidarności. Walne Zebranie Delegatów Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność ustaliło również, że sztandar sfinansowany będzie z dobrowolnych dotacji organizacji zakładowych i ze środków regionalnych. Zarząd Regionu upoważnił Edwarda Woskowicza do wyboru wykonawcy sztandaru i po okresie poszukiwań prace nad sztandarem zlecono Siostrom Zakonu Elżbietanek mieszczącego się w Jeleniej Górze. W 1991 wykonany sztandar związkowcy przynieśli do Kościoła Świętych Erazma

i Pankracego w Jeleniej Górze. Kościół ten przez cały okres Stanu Wojennego służył związkowcom za miejsce spotkań, wykładów, opieki i Mszy za Ojczyznę. Proboszcz tejże parafii Ksiądz Franciszek Krosman był również, w tym najtrudniejszym okresie, opiekunem prześladowanych. Dlatego też właśnie on poświęcił przyniesiony sztandar Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność. Sztandar do dnia dzisiejszego służy związkowcom Regionu Jeleniogórskiego w trakcie organizacji uroczystości i imprez poświęconych historii NSZZ Solidarność ważniejszym momentom dnia dzisiejszego.