pioroJan Owczarek  jest polonistą, uczy w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Pierwszy wiersz napisał mając 15 lat, Dotychczas ukazały się dwa  tomiki wierszy zawierające utwory z blisko 30 lat życia. Najstarszy datowany jest  na rok 1982. 

W swojej cieplickiej parafii św. Jana Chrzciciela redaguje miesięcznik tej wspólnoty wiary. Aktywnie uczestniczy w życiu literackim miasta, jest członkiem Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki. Ze sposobu, w jaki zabiera głos podczas spotkań autorskich miejscowego środowiska ludzi pióra, widać, że jest człowiekiem ogromnie oczytanym, o wyrobionym guście literackim. Trzeba było jednak doczekać tych dwóch zbiorów poetyckich, by poznać głęboką wrażliwość autora i zobaczyć, z jaką swobodą porusza się nie tylko w europejskiej, ale i światowej spuściźnie literackiej. 

anna upirowAnna Upirów, ur. 8 IV 1922 w Wilnie. Ukończyła Gimnazjum Handlowe tamże (1941). 1940-1944 uczestniczka tajnych kompletów w zakresie wyższych studiów ekonomicznych. W 1958 repatriowana do Polski. 1958-1961 kierownik działu administracyjno-gospodarczego w Jeleniogórskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego, 1961-1963 gł. księgowa w Funduszu Wczasów Pracowniczych w Karpaczu, 1963-1972 kierownik Sekcji Planowania Ekonomicznego w Zakładzie Sprzętu Lotnictwa Sportowego w Jeżowie Sudeckim, 1972-1974 księgowa, nast. kierownik działu socjalnogospodarczego w Dolnośląskich Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej Porel (późn. Polam) w Mysłakowicach. W 1974, z powodu napisania wiersza piętnującego ciężkie warunki pracy, zwolniona dyscyplinarnie „za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”; nast. bez zatrudnienia. Od IX 1980 w „S” jako wolontariuszka. W 1981 wspierała swoimi wierszami akcje protestacyjne i strajkowe, m.in. strajk w jeleniogórskim klubie Gencjana.