eurestriregioPrzedstawiamy w załączeniu informację dla pracowników podejmujących pracę w Niemczech lub Czechach. Informacja prezentuje porównanie przepisów prawa pracy obowiązujących w trzech krajach. Polska, Niemcy, Czechy. Informacja może być pomocna w uzgadnianiu za granicą umowy o pracę, czasu pracy, czy też wynagrodzenia za pracę. Znajomość prawa pracy w kraju sąsiednim może być dla nas pomocna.

Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy