Projekt Unijny - szkolenia

Koleżanki i Koledzy,
Region Jeleniogórski NSZZ "Solidarność" i Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zapraszają do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń pt.: "Partnerzy Społeczni Siłą Dialogu Społecznego" przeznaczonego dla członków naszego związku.

W ramach projektu przeszkolimy 250 osób z naszego związku oraz 150 osób z organizacji pozarządowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie lub nabycie kompetencji członków związków zawodowych i organizacji pozarządowych, niezbędnych do udziału w procesie legislacji i stanowienia prawa. Każdy uczestnik będzie brał udział w trzech turach szkoleniowych (każda tura 3 dni), w okresie pomiędzy 01.01.2018 a 30.06.2019.

Tematy warsztatów realizowane w ramach projektu:
 • Ekonomia i elementy polityki przemysłowej.
 • Prawo pracy i prawo gospodarcze w praktyce.
 • Ekonomia przedsiębiorstwa i analiza finansowa.
Dla członków NSZZ "Solidarność" i członków organizacji pozarządowych szkolenia są bezpłatne. W ramach cyklu szkoleń zapewniamy: całodzienne wyżywienie, noclegi w trakcie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia będą się odbywały w Hotelu lub Ośrodku Szkoleniowym - dokładne miejsca i terminy warsztatów zainteresowane osoby otrzymają po dostarczeniu ankiet zgłoszeniowych uczestnika.

Jeden moduł szkoleniowy trwa trzy dni. Każdy uczestnik na przestrzeni 18 miesięcy będzie uczestniczył w trzech modułach warsztatowych. Realizacja projektu będzie trwała 18 miesięcy (od stycznia 2018 do czerwca 2019).

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt na adres:
Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 25,
tel.: 75 64-15-912 / 501 260 699, e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

Termin zgłaszania uczestników - do 11 grudnia 2017 roku.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy

Wszystkie zainteresowane osoby otrzymają do wypełnienia Ankietę Zgłoszeniową Uczestnika. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie przez zainteresowanego uczestnika regulaminu szkolenia oraz ankiety zgłoszeniowej. Każdy uczestnik szkoleń na zakończenie projektu otrzyma CERTYFIKAT ukończenia cyklu szkoleń

z poważaniem,
Franciszek Kopeć
Przewodniczący
Zarządu Regionu Jeleniogórskiego
NSZZ Solidarność

Aktualizacja: 15 grudnia 2017r. o godzinie 12:30

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Dołącz do nas na Facebooku!

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00