Zapraszamy na koncert Pawła Piekarczyka

Klub Gazety Polskiej w Zgorzelcu i NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni zapraszają na trzy koncerty wybitnego artysty wykonującego poezję śpiewaną - Pawła Piekarczyka. Jego koncerty odbędą się: w czwartek 26 lipca o godzinie 19.00 w restauracji HOKER w Bogatyni oraz następnego dnia, w piątek - o godzinie 17.00 w Domu Kultury w Lubaniu Śląskim a o godzinie 19.00 w tawernie NAOUSSA przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Zgorzelcu.

Tam Paweł Piekarczyk będzie gościł u Nikosa Rusketosa, greckiego artysty i członka zgorzeleckiego Klubu Gazety Polskiej. Patronat medialny sprawuje Telewizja Regionalna TVT.

WSTĘP WOLNY!

Paweł Piekarczyk niedawno skończył 50 lat. Z urodzenia jest warszawiakiem. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od "zawsze" związany z polską prawicą, m. in. ze środowiskami Gazety Polskiej, Radia Maryja oraz Telewizji Republika. Swoją karierę rozpoczynał w latach 90-tych XX wieku od współpracy z Leszkiem Czajkowskim przy wykonywaniu programu "Śpiewnik Oszołoma" W swojej twórczości upodobał sobie tematykę historyczną. Śpiewa o żołnierzach wyklętych, o stanem wojennym i o..... szczęśliwie minionych rządach. Inne płyty Pawła Piekarczyka to: Portrety III RP, Dumny Oszołom, Requiem Smoleńskie i Żołnierze Niezłomni - Podziemna Armia powraca. Tworzył je miedzy innymi z Leszkiem Czajkowskim, Jerzym Zelnikiem, Janem Pietrzakiem, Magdaleną Piekarczyk i Andrzejem Perkmanem. Wielkim sukcesem tego samego grona artystów należy uznać koncert pt. "Zapiski Walki, Zdrady i Zwycięstwa", który odbył się w grudniu 2015 roku, w cafe NIESPODZIANKA. Taki sam tytuł nosi też kolejna płyta tych, bliskich sobie artystów. Należy wspomnieć, że Paweł Piekarczyk chętnie korzysta także z tekstów "mistrza"- Marcina Wolskiego. Chodzi oczywiście o "tego.... Marcina Wolskiego" - gwiazdę polskiej rozrywki, także udanego literata i poetę.

W swojej działalności Paweł Piekarczyk nie stroni od dobroczynności. Niedawno, na początku lipca br., odwiedził Rekolekcyjny Dom Chleba w miejscowości Osła -pod Bolesławcem. Koncertował tam dla zacnych dobroczyńców tej instytucji.

Paweł Piekarczyk, Klub Gazety Polskiej, Solidarność i Telewizja Regionalna TVT zapraszają fanów dobrej muzyki! Na koncertach Pawła Piekarczyka pewne jest, że obok jego pieśni nikt nie przejdzie obojętnie!!

Zapraszamy: Zgorzelec, Bogatynia i Lubań Śląski.

Źródło: soltur.eu

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Dołącz do nas na Facebooku!

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00