38 rocznica powstania NSZZ Solidarność

Koleżanki, Koledzy
Za nami trzydzieści osiem lat działalności, wyjątkowej w skali Europy i Świata, przeplatanej okresami wielkiej radości ale również tragedii i ofiar.

NSZZ Solidarność zrodziła się z wielkiego zrywu pracowniczego w roku 1980. Udział w tym proteście wymagał od uczestników szczególnej odwagi i determinacji, biorąc pod uwagę panujący wówczas w Polsce represyjny system komunistyczny. Warto przypomnieć również, że żądania ekonomiczne nie były głównymi postulatami strajkujących - pierwszy punkt to utworzenie niezależnych samorządnych związków zawodowych, kolejne dotyczyły wypuszczenia więźniów politycznych, prawa do wolności słowa i nieskrępowanego wyrażania i przyjmowania chrześcijańskiej wiary.

A więc wolność, patriotyzm, wartości chrześcijańskie, prawo do nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów, wspólnota dążeń i przekonań - te idee są fundamentem naszego związku i do dzisiaj te wartości wyeksponowane są w preambule Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Te wartości pomogły również przetrwać represje okresu Stanu Wojennego i wywalczyć niepodległość naszej Ojczyzny.

Mamy prawo być dumni z naszej historii i mamy prawo oczekiwać, że w wolnej, niepodległej Polsce prawdziwa historia NSZZ Solidarność, pamięć o zamordowanych i prześladowanych za działalność w NSZZ Solidarność, będą w szczególny sposób eksponowane i przekazywane kolejnym pokoleniom Polaków.

Mamy prawo oczekiwać, że ofiary i represjonowani będą zawsze otoczeni wsparciem i opieką Państwa Polskiego, bo dzięki tym osobom możemy dzisiaj cieszyć się Niepodległą Ojczyzną.

W tym szczególnym dniu życzę Wam Koleżanki i Koledzy i sobie również takiej determinacji, takiego ducha, takiego poczucia jedności, jaki panował wśród strajkujących pracowników w sierpniu 1980 roku. Jestem przekonany, że te wartości są pomocne i potrzebne również dzisiaj do realizacji naszych oczekiwań pracowniczych i społecznych.

Szczęść Boże Wam i Waszym Rodzin
Franciszek Kopeć
Przewodniczący Zarządu Regionu Jeleniogórskiego
NSZZ Solidarność

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Dołącz do nas na Facebooku!

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00