Wsp馧praca i wsparcie

 • Sprawd »

  Szczeg馧y oferty dost瘼ne w oddzia豉ch Open Finance S.A. Informujemy, 瞠 ostateczny kszta速 oferty kredytowej jest wy陰czn decyzj banku, opart na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego te zaproponowana Klientowi warto嗆 kredytu oraz wysoko嗆 raty mog si r騜ni od oblicze dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzj o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolno軼i kredytowej wnioskodawcy, bior帷 pod uwag m.in. doch鏚 wnioskodawcy i stan sp豉ty jego dotychczasowych zobowi您a.

  W nawi您aniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z p騧n. zm.) Open Finance S.A. informuje, 瞠 wsp馧pracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynno軼i faktycznych, o kt鏎ych mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z p騧n. zm.) przy udzielaniu kredyt闚 got闚kowych, ze wskazanymi poni瞠j podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank 奸御ki S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzie 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako po鈔ednik kredytu hipotecznego informuje, 瞠 wsp馧pracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynno軼i faktycznych, o kt鏎ych mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z p騧n. zm.), z poni瞠j wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BO S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank 奸御ki S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BG BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Wed逝g stanu na dzie 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, 瞠 jest powi您anym po鈔ednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad po鈔ednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z p騧n. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocze郾ie Open Finance S.A. informuje, 瞠 nie 鈍iadczy us逝g doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Sp馧ka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, kt鏎ej kapita zak豉dowy wynosi 743 566,63 z, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Do陰cz do nas na Facebooku!

Kontakt

Region Jeleniog鏎ski NSZZ Solidarno嗆

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia G鏎a

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedzia趾u do pi徠ku
od godziny 8:00 do 16:00