Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność

Szanowni Państwo,

Wartości dialogu, współpracy i konsensusu w relacjach z partnerami społecznymi, stanowią fundament wzajemnych kontaktów i uzgodnień politycznych, społecznych, gospodarczych w Unii Europejskiej. Niestety dotychczasowe działania Zarządu Castorama Polska Sp. z o.o., w relacjach z Organizacją Zakładową NSZZ Solidarność, a szczególnie decyzja z dnia 05 listopada 2019 roku, o wyrzuceniu z pracy, liderów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, pod zmyślonymi pretekstami, niewiele maja wspólnego z wyżej wymienioną ideą.

Decyzja o wyrzuceniu z pracy reprezentantów NSZZ Solidarność w Castorama Polska świadczy o totalnym lekceważeniu podstawowych praw związkowych i pracowniczych, wynikających z Konstytucji RP, prawodawstwa polskiego i europejskiego.
Taka postawa zarządzających, dla których represje są najlepszą formą rozwiązywania problemów, zasługuje na szczególne potępienie i wyciągnięcie jak najdalej idących konsekwencji.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność w Castorama Polska Sp. z o.o. ma pełne prawo do domagania się od pracodawcy godziwych warunków pracy i płacy. Związkowcy mają prawo występować z monitami w sprawie przestrzegania praw pracowniczych i związkowych, a kompetentni pracodawcy potrafią znaleźć wspólny język ze stroną społeczną i uzgodnić obopólnie korzystne porozumienie. Jeżeli jedyną odpowiedzią zarządzającego na wystąpienia związkowców jest arogancja i buta to znaczy, że nie nadaje się on na stanowisko prezesa, dyrektora, menadżera, i powinien być natychmiast usunięci ze swojego stanowiska pracy.

Prezydium Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ "Solidarność" uważa za niedopuszczalną podjętą przez Zarząd Castorama Polska decyzję o wyrzuceniu z pracy członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Żądamy wycofania się z tego bezprawnego działania oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób, które dopuściły się bezprawnych działań antyzwiązkowych, antypracowniczych.
Uważamy, że atak na związkowców NSZZ Solidarność Castorama Polska Sp. z o.o. musi spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią całego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, jak i również z reakcją europejskich instytucji zajmujących się relacjami społecznymi.

Do wiadomości
OM NSZZ "Solidarność" w Castorama Polska Sp. z o. o.
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
Kingfisher - właściciel Castorama Polska

Współpraca i wsparcie

 • Sprawdź »

  Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

  W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 19.09.07.2017 r.

  Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., , Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. Według stanu na dzień 19.09.2017 r.

  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. ? dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

  Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.

Dołącz do nas na Facebooku!

Kontakt

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność

ul. 1-go Maja 25
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00