Wykonanie Paweł Wysocki WebWave CMS

08 marca 2023

Członkowie obradującej obecnie w Spale Komisji Krajowej przyjęli uchwałę, według której najbliższy XXXI Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" odbędzie się w dniach 19-20 października w Centralnym Ośrodku Sportu-Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Podczas Zjazdu zostaną wybrane ogólnokrajowe władze Związku. 

Najwyższa władza w Związku

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. 

Oprócz wyboru przewodniczącego Komisji Krajowej oraz członków tego organu, do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy: uchwalenie zmian statutu, uchwalenie ogólnego programu działania Związku, ustalanie wysokości składki członkowskiej, podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu Związku, wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Komisji Krajowej, a także nadawanie członkostwa honorowego Związku.

Komisja Krajowa NSZZ "S" postanowiła. Wybory władz krajowych Związku odbędą się w październiku w Spalenewspage_45