Wykonanie Paweł Wysocki WebWave CMS

29 sierpnia 2023

W niedzielę, 27 sierpnia w naszej bazylice dziękowaliśmy Bogu za „Solidarność”. Za jej obecność – trwającą już czterdzieści trzy lata – w naszej Ojczyźnie. Za odnowę polskiego życia, za jej etos, za podjęcie odpowiedzialnej „ pracy nad pracą”, za trud zdobywania wolności, za nieustępliwą służbę sprawiedliwości w życiu wspólnoty, w stosunkach pracy. Za trwanie przy wartościach ojczystych – pamięci historycznej, tożsamości, tradycji narodowej.Dziś dziękowaliśmy za ludzi „Solidarności”, którzy jej służyli, w dobrym i złym. Nie upadli, nie odeszli, nie przekreślili tamtej drogi i dzisiaj nie przepraszają za „Solidarność”.Bożemu miłosierdziu polecaliśmy zmarłych ze związkowej wspólnoty, którzy w ciągu tych minionych lat zakończyli bieg swego życia, weszli w krąg wiekuistej światłości. Wielu z nich to ofiary stanu wojennego, polegli w kopalni Wujek, w Lubinie, podczas manifestacji. Także ci, co stracili życie w okolicznościach wciąż niewyjaśnionych.

W uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. dziekan Bogdan Żygadło udział wzięli przedstawiciele Parlamentu: pan senator Krzysztof Mróz i pan poseł Stanisław Żuk, a przede wszystkim członkowie NSZZ Solidarność Ziemi Jeleniogórskiej, z przewodniczącym panem Franciszkiem Kopciem i jego zastępcy: Bogusław Wojtas, Paweł Wysocki, Ireneusz Oracz. Licznie przybyli również związkowcy – emeryci, a więc ci, którzy ją tworzyli i ci, którzy kontynuują idee związkowe współcześnie.

Podczas tej uroczystej Eucharystii homilię wygłosił ks. dr Mariusz Majewski. Po zakończonej Mszy św. zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową.

 

Msza w 43 rocznicę powstania NSZZ "Solidarność"