Wykonanie Paweł Wysocki WebWave CMS

11 października 2022

Chodzi o tzw. 3xP, czyli: systemowe powstrzymanie wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników, zapewnienie godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych oraz przyjęcie ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych. Solidarność domaga się od rządu ich realizacji.

 

Po dwóch turach rozmów z rządem Solidarność zdecydowała o zorganizowaniu 17 listopada protestu w Warszawie. W ocenie Związku propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji jego postulatów. – Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów

 

Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych” – głosi uchwała dzisiejszej Komisji Krajowej.

 

Demonstracja zaczynać się będzie o godzinie 12:00 przed siedzibą Komisji Europejskiej

 

Przyjmujemy zapisy na wyjazd na manifestację do Warszawy

Zapraszamy naszych członków do udziału w manifestacji

Zgłoszenia do wyjazdu proszę wysyłać na soljg@solidarnosc.org.pl

Przygotowujemy się do protestu 17 listopad 2022 Warszawa