Wykonanie Paweł Wysocki WebWave CMS

03 listopada 2022

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność organizuje szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

 

 

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

 

Termin: 25 listopad 2022 godzina 10:00

 

Miejsce: Sala Konferencyjna w Regionie Jeleniogórskim ul 1 Maja 25 Jelenia Góra

 

Tematyka:

Uprawnienia SIP – (metodologia kontroli prowadzonych przez SIP, uprawnienia w zakresie dostępu do pomieszczeń, dokumentów, protokołów itp.)

 

Środki prawne stosowane przez SIP – (kiedy, kto i w jakich sytuacjach może stosować zalecenie, różnice pomiędzy zaleceniem i uwagą SIP)

 

Zasady poprawnego konstruowania zalecenia w kontekście najczęstszych błędów ujawnianych podczas kontroli – (Elementy prawidłowo skonstruowanego zalecenia, termin wykonania zalecenia, w jakich sytuacjach umieszczać w zaleceniu rygor natychmiastowego wykonania, praktyczne uwagi minimalizujące ryzyko uchylenia zalecenia SIP)

 

Środki odwoławcze służące pracodawcy od zalecenia SIP.

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy