Wykonanie Paweł Wysocki WebWave CMS

01 września 2023
W 43. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych pod pomnikiem „Solidarności” bolesławianie upamiętnili zryw robotników z 1980 r. i podpisanie porozumienia pomiędzy komitetami strajkowymi a rządem PRL. Dzień Solidarności i Wolności ma przypominać wysiłek ludzi, którzy dawali świadectwo wierności idei Polski Niepodległej, a także być wyrazem hołdu dla osób, które przyczyniły się do powstania i zwycięstwa „Solidarności” oraz odbudowania suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych prowadził Jan Filipek, który w sierpniu 1980 był współorganizatorem oraz przewodniczącym Komitetu Strajkowego w miejscu pracy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność Przewodniczący Franciszek Kopeć i Paweł Wysocki, samorządów lokalnych, członkowie terenowych i zakładowych organizacji NSZZ ”Solidarność” i sympatycy, harcerze, przedstawiciele partii politycznych, organizacji i stowarzyszeń. Uroczystość przebiegała w asyście pocztu sztandarowego NSZZ „Solidarność” z Bolesławca, uświetniła ją Miejska Orkiestra Dęta „Bolesławiec”.
 

Uroczystości 43 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" w Bolesławcu